OSA JA TERVIK OÜ Tooted ja Seemnekartul Kontakt


 

NÕUANDEID KARTULI KASVATAMISEKS

Prindi Home
 

SEEME

Seemnekartuli kvaliteet on väga tähtis komponent kartuli edukaks kasvatamiseks. Seepärast hinda seemnekartulit kohe kui seeme saabub või oma seemne korral aegsasti enne mahapanekut. Seemnekartulit tuleb hoida enne mahapanekut kuivas hästi ventileeritud jahedas ruumis. Enne mahapanekut peab seemnemugula temperatuur olema üle 10C. Kui sul on vaja säilitada seemet pikemat aega, siis ainus idanemist pidurav meede on jahedam säilituskeskkond. Ära kunagi hoia seemet samas ruumis kus on kasutatud idanemisvastaseid vahendeid või kus neid hoitakse. Enne mahapanekut peaksid seemnemugula mugulasilmad olema avanenud (väiksed idualged) või lühikesed rohelised idualged, mis ei murdu kartuli istutamisel. Taime kiire ja ühtlane tärkamine ning areng sõltub emamugula idanemisest mullas. Eelidandamisega tagame, et taim (emamugul) saab koheselt ära kasutada mulla niiskust.

Eelidandamine võimaldab lühendada kartuli kasvuaega ja varasemat saaki. Eelidandamiseks asetatakse seemnekartul 5-7 nädalaks valgusrikkasse ruumi, kus temperatuur on 10-20C ja toimib õhuvahetus. Eriti oluline on valgus, kas siis loomulik või kunstvalgus. Mida kõrgem on temperatuur, seda varem saame saagi suuremad mugulad. Mida madalam eelidandamise temperatuur seda hilisem ja keskmise suurusega mugulad saagil. Eelidandamise eesmärgiks on saavutada 1 - 2 cm pikkused tumedad valgusidud, mis mahapanekul ei murduks

MULLA ETTEVALMISTAMINE

Muld tuleb ettevalmistada nii, et oleks tagatud piisava niiskusega, soe sõmer pinnas seemne istutamiseks. Vältida tuleks liigniisket pankas mulda, kuna see pidurdab seemnemugula idanemist ja suurendab nakatumist mullas leiduvatesse haigustesse. Mida kiiremini taim tärkab, seda tervem ja elujõulisem ta on. Maa tuleb ettevalmistada sügavkobestiga, sest väga oluline on, et emamugula alla vaos jääb piisavalt pehmet pinnast. Soovitav on pinnast freesida, et anda mullale sõmerust.

SEEMNE ISTUTAMINE

Eesmärgiks peab olema seemne istutamine sooja ja kuiva mulda. Parem panna seeme mulda õigetes tingimustes hiljem kui varasem mahapanek liigniiskesse ja külma mulda. Eelidandamata seemnemugula istutamisel peab mulla temperatuur olema kõrgem kui 8C. Mahapaneku sügavus sõltub sordist, pinnase kvaliteedist ja vao laiusest. Optimaalne sügavus võimaldab tõrjuda umbrohtu enne kartulitaime tärkamist, tagab taime kiire tärkamise ja ei võimalda mugulatel pesas vaost välja kasvada (rohelised mugulad). Mahapaneku tihedus sõltub sordist, mugulate kasutusotstarbest ja seemnemugula suurusest. Mugulate suurust ja ühtlust saagi koristamise ajaks saab mõjutada seemne istutamise tihedusega vaos.

Tihedus 75 cm vao ja normaalsuuruses seemne korral
26 - 28 cm AGRIA, NORA, BELLAROSA
28 - 30 cm COLETTE, GLORIA, CAMILLA, LAURA, JELLY, QUARTA, VINETA, FINKA
30 - 32 cm GUNDA, AFRA, MARABEL, MILVA, MARENA
32 - 34 cm NICOLA, SOLARA, BELANA, PRESTO, SANIRA

 

Seemnekartuli kasvatamisel, paljundamisel tihedust oluliselt tõsta ca. 4 cm
Ümbertöötlemiseesmärgil kasvatamine tihedust oluliselt langetada ca 4 cm
  • emamugula alla peab jääma pehme sõmer muld
  • õige vao moodustamine (optimaalselt lai, trapetsikujuline, mitte liiga kõrge ja mitte liiga madal)
  • väga oluline on, et emamugulad asetseksid täpselt vao keskel õige istutusvahega.

VÄETAMINE

Toitainete kättesaadavus õigeaegselt ja õigetes kogustes on KARTULI puhul väga oluline. Isegi mõnele üksiku toitaine puudusele regeerib kartul kiiresti läbi saagi või/ja kvaliteedi languse. Eriti tuleks jälgida lämmastiku ja kaaliumi ning magneesiumi kättesaadavust kartulitaimele. Ülemäärane väetamine ja kontrollimatu mineraalide kasutamine toob kaasa kvaliteediprobleeme ja vähendab saagi säilivust. Tähelepanelikud peavad olema kasvatajad, kes kasutavad loomasõnnikut või komposti, kuna nende puhul on toitainete koguste ja nende omastamine taimele raskesti määratavad.  Kindlasti ei soovita kasutada värsket loomasõnnikut kevadel.

Toitainete mõju saagile ja kvaliteedile
Lämmastiku ülemäärane suurendamine Kaaliumi ja Magneesiumi suurendamine Fosfori suurendamine
Kuivainesisaldus väheneb Paraneb vee ärakasutamine taimes Paraneb taime areng
Saak suureneb Väheneb kuivainesisaldus Paraneb suhkrute sidumine
Säilivus väheneb Meh. vigastuste oht langeb Kuivainesisaldus kasvab
Vegetatsioon pikeneb Keetmisjärgne tumenemine väheneb Saak kasvab
Maitseomadused langevad    
Keetmisjärgne tumenemine suureneb    

Tagamaks kõrget saaki tuleb hoida fosfori ja kaaliumi sisaldust mullas kõrgel.

PÕLLU HOOLDAMINE

Umbrohutõrjet tuleb teha nii, et see ei segaks taime kasvu. Kasvava taime häirimine kasvu lõppfaasis, näiteks mehhaanilise umbrohutõrjega, võib vigastada taime stooloneid ning sellega põhjustada saagi vähenemist ja kvaliteedi halvenemist. Keemiliseks umbrohutõrjeks on oluline vao varane muldamine ja korraliku, õige kujuga vao moodustamine. Keemiliseks umbrohutõrjeks on Eestis levinud preparaadid Titus ja Sencor. Sencori toimeaine on metributzin, mille kasutamisel on teatud kartulisordid tundlikud (vt. meie kodulehelt Sencori-tundlikkus). Sordi tundlikkuse kohta Sencorile küsi kindlasti sordi esindajalt. Tundliku sordi puhul tuleb aine pritsimisnormi vähendada.

Lehemädaniku tõrjutakse ennetavalt enne haigusnähtude ilmnemist. Lehemädaniku ärahoidmiseks on soovitav pritsida korrapäraselt. Esimese tõrjega tuleks alustada taimede kokkupuutumisel vaos või kui pikema perioodi jooksul püsib soe ja niiske ilm. Resistentsuse tekke vältimiseks tuleb kasvuperioodi jooksul kasutada erinevaid lehemädaniku tõrje preparaate. Süsteemseid ja kontaktseid preparaate võiks kasutada vaheldumisi. Vegetatsiooni perioodi jooksul ei ole soovitav kasutada süsteemseid preparaate rohkem kui kaks korda. Viimased pritsimised on soovitav teha eoseid tõrjuva preparaadiga nagu Brestan ja Shirlan, et vältida mugulate nakatumist mädanikuga. Vältimaks mugula nakatumist lehemädanikuga, haiguse ilmnemisel kartulitaimel, tuleb pealne eemaldada võimalikult varakult. Arvestada tuleb olemasoleva saagi ja mugula nakatumise ohu kasvuga. Mehhaanilisel pealsete hävitamisel tuleb arvestada, et ilm oleks soe ja päikesepaisteline (soovitavalt ka järgneval päeval). Haigusega pealsemass peaks olema täielikult kuivanud vähemalt 1-3nädalat enne koristuse algust. Siinjuures tuleb arvestada, et ilma taimestikuta vaos võib kuum ilm kahjustada mugulat.

SAAGI KORISTAMINE

Pealsete õigeaegne eemaldamine on kriitilise tähtsusega, vale ajastus võib nullida kõik eelnevad pingutused. Mehhaaniline või keemiline pealsete eemaldamine on soovitav, et kergendada saagi koristust. Pealsete eemaldamine kiirendab mugula koore kinnistumist ehk mugula valmimist koristusküpseks. Enne pealsete eemaldamist peab pealne olema kindlasti vananemise ehk närtsimise faasis. Pealsete eemaldamine võib tekitada mugulates stressi ja mugulates tekib dehüdratsioon ja hüdratsioon - veesisaldus mugulas väheneb kiiresti, hiljem veesisaldus normaliseerub. Säilitamiseks mõeldud kartul on koristusküps, kui mugula koor on kinnistunud. Koor kinnistub 2-3 nädala jooksul pärast pealsete eemaldamist.

Väga olulised on ilmastikutingimused koristuse ajal. Mulla temperatuur võiks olla 12C ja enam ning pinnas mitte liigniiske. Koristuskombaini täpne seadistamine ja korrasolek tagab vigastustevaba saagi koristuse. 

SÄILITAMINE HOIDLAS

Kuiva, sooja (15C) ilmaga saagi koristamine aitab saagi säilitamisele oluliselt kaasa. Samuti parandab saagi säilivust 1-2 tundi päikese käes kuivamist. Hoidlas tuleb mugulad koheselt pärast koristust (esimesel võimalusel) kuivatada ventileerides välisõhuga. See vähendab mugulatel ohtu nakatuda hoidlahaigustesse. Järgneb raviperiood kus 14 päeva jooksul võiks hoidla temperatuur olla 18-20C (100% relatiivse niiskuse juures). Kondentsvee tekimise vältimiseks vajalik õhu liikumine hoidlas, vajadusel ventileerida. Pane tähele, et raviperiood 18C juures kestab 2 nädalat, aga 12C juures 30 päeva, alla 10C temperatuuri juures iseenesliku ravi ei toimu. Pikemaajalisel säilitamisel tuleks järgmises faasis järk järgult temperatuuri alandada (2-3C nädalas) kuni on saavutatud säilitustemperatuur 4 - 6C. Kerge õhu liikumine hoidlas peaks toimima ka säilitusfaasis. Lühikese puhkeperioodiga sordid tuleb realiseerida enne pika puhkeperioodiga sorte. 

KASVATUSAASTALE HINNANGU ANDMINE

Peale igat hooaega tuleks hinnata tehnilisi ja majanduslikke detaile kartuli kasvatamisel, säilitamisel ja realiseerimisel. Ainult nii on võimalik saavutada kommertsedu tulevast saakidega.

 

»
Mahapaneku sügavus 75 cm vagu

Vao kuju
Vao kuju
Istutussügavus
Istutussügavus
Hiline muldamine
Hiline muldamine
 
Stoolonite areng
Stoolonite areng
eelidandatud seemne idud
Eelidandatud seemne idud
Koore kinnisuse määramine
Koore kinnisuse määramine
Web2
 
Soodsad kodulehed