OSA JA TERVIK O▄ Tooted ja Seemnekartul Kontakt


 

Tooted ja Seemnekartul

Prindi Home
 

Osa ja Tervik OÜ

kasvatab esmatöötleb ja müüb kartulit,

esindab Europlant Pflanzezucht GmbH kartulisorte Eestis:

 • impordib Eliit klassi (võimalik paljundada 2 aastat) ja A-klassi algseemne Eestisse
 • sõlmib seemnekartuli paljundajatega paljundamise litsentsilepingud
 • esindab Europlanti kõigis tema sorte puudutavas küsimustes ja vaidlustes Eestis
 • võimaluse korral aitab müüa paljundajate paljundatud sertifitseeritud seemnekartulit
 • kogub paljunduslepinguga määratud litsentsitasu
 •  

EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH SEEMNEKARTULI PALJUNDAMINE

 • Seemnekartuli paljundamine on litsentseeritud tegevus
 • Europlanti kartulisortide autoriõigused on kaitstud rahvusvaheliste seadustega
 • Europlanti seemnekartulit on võimalik paljundada kas ametlikult (sooviga paljundatud saak sertifitseerida ja müüa) või oma tarbeks tarbepõllule istutamiseks.
 • Ametlikul paljundamisel peab seemnekartuli kasvataja olema registreeritud Taimetoodangu Inspektsiooni seemnekartuli kasvatajaks
 • Seemnekartuli kasvataja sõlmib Osa ja Tervik OÜ-ga Europlant seemnekartuli paljundamise litsentsilepingu
 • Seemnekartuli kasvataja esitab Osa ja Tervik OÜ-le täidetud vormi seemnepõllu põldtunnustamiseks hiljemalt 1 juuniks
 • Osa ja Tervik OÜ esitab Taimetoodangu Inspektsioonile taotluse Europlant seemnekartuli sertifitseerimise läbiviimiseks koos seemnekartuli paljundajate nimekirjaga
 • Taimetoodangu Inspektsiooni inspektorid inspekteerivad ja tunnustavad seemnekartuli paljundajate seemnepõllud
 • Kevadel kontrollitakse seemnekartuli kvaliteet, määratakse kogus ja sertifitseeritakse
 • Oma tarbeks paljundamisel määratakse miinimaalne seemnesaak lepinguga (tavaliselt 20t/ha) kuid kontrollitakse ja täpsustatakse koos paljundajaga kevadel 
 • Osa ja Tervik OÜ esitab paljundaja ja Taimetoodangu Inspektsiooni andmeid kasutades paljundajale litsentsitasuarve 

 Europlant Pflanzenzucht GmbH kodulehekülg www.europlant.biz

Web2
 
www kujundamine